Certificaciones

AGIC - Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya
 

CENTREM - Gremi d’instal·ladors d’Electricitat i Fontaneria de Sabadell i Comarca
 

REA – Registro de Empreses Acreditades de Catalunya
 

RITE – Registre d’Empresa Instal·ladora-Mantenidora d’Instal·lacions Tèrmiques en el Edificis – CLI
 

REIE – Registre d’Empresa Instal·ladora d’Electricitat – BT-Especialista
 

Certificado de Manipulación de Equipos con Sistemas Frigoríficos de Cualquier Carga de Refrigerantes Fluorados
 

Seguro Responsabilidad Civil (1.200.000,00€)
 

Productor de Residuos